اولین سمینار تخصصی فجر : استعداد،اقتصاد و قانون در سینما - زمان برگزاری: دوشنبه  3 اسفند 1394

اولین سمینار تخصصی فجر : استعداد،اقتصاد و قانون در سینما - زمان برگزاری: دوشنبه 3 اسفند 1394


سمیناراستعداد-اقتصاد-قانون در سینما سمیناری یک روزه است که قصد آن دارد تا با رویکردی نو مقوله تولید درسینمای حرفه‌ای و رابطه هنری و هنرمندان اعم از رابطه تخصصی بین هنر تجسمی و سینمایی را مورد بررسی قرار دهد...

زمان برگزاری: دوشنبه  3 اسفند 1394